Jura Krakowsko-Częstochowska
Jura Krakowsko-Częstochowska
Wyżyna rozciągająca się pomiędzy Częstochową i Krakowem