Jura Krakowsko-Częstochowska
Jura Krakowsko-Częstochowska
Wyżyna rozciągająca się pomiędzy Częstochową i Krakowem. Znana z wapiennych ostańców oraz szeregu średniowiecznych warowni - "Orlich Gniazd"