Zewnętrzne Karpaty Zachodnie
Zewnętrzne Karpaty Zachodnie
Beskid Makowski, Mały, Niski, Sądecki, Śląski, Wyspowy i Żywiecki oraz Gorce
Centralne Karpaty Zachodnie
Centralne Karpaty Zachodnie
Magura Spiska, Pieniny, Tatry
Karpaty Wschodnie
Karpaty Wschodnie
Bieszczady i Góry Sanocko-Turczańskie
Pogórza Podkarpackie
Pogórza Podkarpackie
Obszary pagórkowate na północnych obrzeżach Karpat