18 February 2021 / Lesser Poland Voivodeship

Główny Szlak Beskidzki namalowany pod sufitem schroniska na Hali Łabowskiej.

Główny Szlak Beskidzki namalowany pod sufitem schroniska na Hali Łabowskiej.
Inne posty / Read more